Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1095 – 1130 – 1150

Các mức kháng cự :                1185 – 1200 -  1227

Giá hiện tại :                           1157.2

Chiến lược tham khảo : Bán dưới vùng 1180 với mục tiêu 1150 – 1130.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức cản 1185. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1200 và 1227.

 

 

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon