Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1095 – 1122 – 1135

Các mức kháng cự :                1175 – 1200 -  1222

Giá hiện tại :                           1161

Chiến lược tham khảo : Bán dưới vùng 1175 với mục tiêu 1135 – 1122.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức cản 1175. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1200 và 1222.

 

 

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon