Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1095 – 1100 – 1122

Các mức kháng cự :                1155 – 1170 -  1200

Giá hiện tại :                           1129.7

Chiến lược tham khảo : Bán dưới vùng 1155 với mục tiêu 1122 – 1100.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức cản 1155. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1170 và 1200.

 

 

Lược dịch

Theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon