Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1070 – 1100 – 1115

Các mức kháng cự :                1155 – 1165 -  1200

Giá hiện tại :                           1129

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1120 với mục tiêu 1155 – 1200.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức cản 1115. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1100 và 1070.

 

 

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon