Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1070 – 1095 – 1115

Các mức kháng cự :                1158 – 1180 -  1200

Giá hiện tại :                           1138

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1120 với mục tiêu 1158 – 1180.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức cản 1115. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1095 và 1070.

 

 Lược dịch

Theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon