Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

 Các mức hỗ trợ :                     1070 – 1095 – 1110

Các mức kháng cự :                1140 – 1164 -  1180

Giá hiện tại :                           1125

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1110 với mục tiêu 1140 – 1164.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức cản 1110. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1095 và 1070.

  

Lược dịch

Theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon