Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1070 – 1095 – 1104

Các mức kháng cự :                1140 – 1150 -  1170

Giá hiện tại :                           1123

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1110 với mục tiêu 1140 – 1150.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức cản 1104. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1095 và 1070.

 

 

Lược dịch

Theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon