Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1070 – 1095 – 1104

Các mức kháng cự :                1130 – 1145 -  1170

Giá hiện tại :                           1126.1

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1110 với mục tiêu 1130 – 1145.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức cản 1104. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1095 và 1070.

 

 

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon