Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1095 – 1110 – 1120

Các mức kháng cự :                1145 – 1155 -  1170

Giá hiện tại :                           1128

Chiến lược tham khảo : Bán dưới vùng 1141 với mục tiêu 1120 – 1110.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức cản 1145. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1155 và 1170.

 

 

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon