Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1070 – 1185 – 1195

Các mức kháng cự :                1130 – 1142 -  1155

Giá hiện tại :                           1114

Chiến lược tham khảo : Bán tại 1125 với mục tiêu 1095 và sâu hơn là 1085.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức cản 1130. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1142 và 1155.

 

 

 

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon