Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1040 – 1160 – 1175

Các mức kháng cự :                1110 – 1130 -  1140

Giá hiện tại :                           1102

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1102 với mục tiêu 1110 – 1130.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức cản 1175. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1060 và 1040.

 

 

Lược dịch

Theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon