Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1080 – 1085 – 1094

Các mức kháng cự :                1115 – 1120 -  1130

Giá hiện tại :                           1107

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1100 với mục tiêu 1115 – 1120.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức cản 1094. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1085 và 1080.

 

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon