Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1070 – 1080 – 1085

c mức 15áng cự :                    1115 – 1130 -  1140

Giá hiện tại :                           1096

Chiến lược tham khảo : Bán dưới vùng 1115 với mục tiêu 1085 – 1080.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức cản 1115. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1130 và 1140.

 Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon