Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1065 – 1075 – 1085

Các mức kháng cự :                1110 – 1120 -  1130

Giá hiện tại :                           1097

Chiến lược tham khảo : Bán dưới vùng 1110 với mục tiêu 1085 – 1075.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức cản 1110. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1120 và 1130.

   

Lược dịch

Theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon