Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1075 – 1085 – 1094

Các mức kháng cự :                1115 – 1130 -  1140

Giá hiện tại :                           1103

Chiến lược tham khảo : Bán dưới vùng 1115 với mục tiêu 1094 – 1085.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức cản 1115. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1130 và 1140.

 

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon