Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1094 – 1107 – 1115

Các mức kháng cự :                1130 – 1140 -  1150

Giá hiện tại :                           1124

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1115 với mục tiêu 1130 – 1140.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1115. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1107 và 1094.

 

Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon