Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1080 – 1094 – 1107

Các mức kháng cự :                1130 – 1140 -  1150

Giá hiện tại :                           1124

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1110 với mục tiêu 1130 – 1140.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1107. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1094 và 1080.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon