Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1094 – 1115 – 1124

Các mức kháng cự :                1142 – 1150 -  1165

Giá hiện tại :                           1133

Chiến lược tham khảo : Bán vùnh 1133 với mục tiêu 1124 – 1115.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1142. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1150 và 1165.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon