Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1117 – 1128 – 1138

Các mức kháng cự :                1160 – 1180 -  1195

Giá hiện tại :                           1154

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1138 với mục tiêu 1160 – 1180 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ  1138 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1128 và 1117.

 

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon