Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1110 – 1115 – 1125

Các mức kháng cự :                1145 – 1170 -  1185

Giá hiện tại :                           1132

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1145 với mục tiêu 1125 – 1115 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ  1145 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1170 và 1185.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon