Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1100 – 1118 – 1130

Các mức kháng cự :                1147 – 1160 -  1170

Giá hiện tại :                           1139

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1147 với mục tiêu 1130 – 1118 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ  1147 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1160 và 1170.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon