Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1100 – 1118 – 1126

Các mức kháng cự :                1147 – 1155 -  1170

Giá hiện tại :                           1136

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1126 với mục tiêu 1147 – 1155 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ  1126 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1118 và 1100.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon