Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1075 – 1083 – 1090

Các mức kháng cự :                1103 – 1108 -  1115

Giá hiện tại :                           1096

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1090 với mục tiêu 1103 – 1108 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1090 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1083 và 1075.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon