Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1067 – 1075 – 1083

Các mức kháng cự :                1108 – 1117 -  1126

Giá hiện tại :                           1092

Chiến lược tham khảo : Bán dưới vùng 1108 với mục tiêu 1083 – 1075 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1108 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1117 - 1126 USD/oz.

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon