Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1067 – 1080 – 1090

Các mức kháng cự :                1105 – 1117 -  1126

Giá hiện tại :                           1097

Chiến lược tham khảo : Bán dưới vùng 1105 với mục tiêu 1090 – 1080 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1105 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1117 - 1126 USD/oz.

                                                   

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon