Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1074 – 1085 – 1101

Các mức kháng cự :                1117 – 1127 -  1140

Giá hiện tại :                           1115

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1103 với mục tiêu 1117 – 1127 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1101 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1085 - 1074 USD/oz.

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon