Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1025 – 1042 – 1055

Các mức kháng cự :                1076 – 1085 -  1101

Giá hiện tại :                           1067

Chiến lược tham khảo : Bán dưới vùng 1076 với mục tiêu 1055 – 1042 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1076 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1085 - 1101 USD/oz.

                                                   

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon