Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1025 – 1040 – 1050

Các mức kháng cự :                1080 – 1100 -  1120

Giá hiện tại :                           1066

Chiến lược tham khảo : Bán dưới vùng 1080 với mục tiêu 1050 – 1040 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1080 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1100 - 1120 USD/oz.

                                                   

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon