Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1060 – 1066 – 1070

Các mức kháng cự :                1083 – 1090 -  1100

Giá hiện tại :                           1078

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1070 với mục tiêu 1083 – 1090 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1070 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1066 - 1060 USD/oz.

 

                                                   

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon