Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1063 – 1076 – 1083

Các mức kháng cự :                1100 – 1108 -  1119

Giá hiện tại :                           1091

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1083 với mục tiêu 1110 – 1108 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1083 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1073 - 1063 USD/oz.            

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon