Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1078 – 1086 – 1097

Các mức kháng cự :                1114 – 1126 -  1140

Giá hiện tại :                           1105

Chiến lược tham khảo : Bán dưới vùng 1114 với mục tiêu 1097 – 1086 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1114 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1126 - 1140 USD/oz.

                                

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon