Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1063 – 1078 – 1086

Các mức kháng cự :                1101 – 1108 -  1126

Giá hiện tại :                           1093

Chiến lược tham khảo : Bán dưới vùng 1100 với mục tiêu 1086 – 1078 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1100 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1108 - 1126 USD/oz.

                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon