Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1078 – 1088 – 1110

Các mức kháng cự :                1114 – 1126 -  1131

Giá hiện tại :                           1108

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1100 với mục tiêu 1114 – 1126 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1100 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1088 - 1078 USD/oz.

                                           

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon