Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1090 – 1100 – 1107

Các mức kháng cự :                1120 – 1126 -  1131

Giá hiện tại :                           1115

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1107 với mục tiêu 1120 – 1126 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1107 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1100 - 1090 USD/oz.

                                                

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon