Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1107 – 1112 – 1123

Các mức kháng cự :                1140 – 1146 -  1162

Giá hiện tại :                           1134

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1129 với mục tiêu 1140 – 1146 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1123 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1112 - 1107 USD/oz. 

                                      

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon