Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1112 – 1123 – 1128

Các mức kháng cự :                1142 – 1145 -  1162

Giá hiện tại :                           1136.3

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1128 với mục tiêu 1142 – 1145 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1128 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1123 - 1112 USD/oz.

 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

 Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon