Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1088 – 1098 – 1112

Các mức kháng cự :                1125 – 1138 -  1145

Giá hiện tại :                           1120

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1112 với mục tiêu 1125 – 1138 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1112 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1098 - 1088 USD/oz.

 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon