Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1098 – 1108 – 1115

Các mức kháng cự :                1131 – 1138 -  1145

Giá hiện tại :                           1124.6

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1115 với mục tiêu 1131 – 1138 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1115 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1108 - 1098 USD/oz.

 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon