Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1088 – 1098 – 1104

Các mức kháng cự :                1119 – 1131 -  1145

Giá hiện tại :                           1113.6

Chiến lược tham khảo : Bán dưới vùng 1119 với mục tiêu 1104 – 1098 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1119 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1131 - 1145 USD/oz.

 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon