Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1098 – 1112 – 1019

Các mức kháng cự :                1135 – 1145 -  1161

Giá hiện tại :                           1132.6

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1120 với mục tiêu 1135 – 1145 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1119 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1098 - 1112 USD/oz.

 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon