Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1074 – 1088 – 1098

Các mức kháng cự :                1119 – 1128 -  1141

Giá hiện tại :                           1106.4

Chiến lược tham khảo : Bán vàng dưới 1119 với mục tiêu 1098 – 1088 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1119 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1128 - 1141 USD/oz.

 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon