Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1055 – 1074 – 1085

Các mức kháng cự :                1097 – 1109 -  1119

Giá hiện tại :                           1090.1

Chiến lược tham khảo : Bán vàng dưới 1097 với mục tiêu 1085 – 1074 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1097 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1109 - 1119 USD/oz.

 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon