Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1055 – 1074 – 1085

Các mức kháng cự :                1102 – 1119 -  1133

Giá hiện tại :                           1097.85

Chiến lược tham khảo : Bán vàng dưới 1102 với mục tiêu 1085 – 1074 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1102 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1119 - 1133 USD/oz.

 

                                                   

 

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon