Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                      1085 – 1092 – 1100

Các mức kháng cự :                1114 – 1119 -  1127

Giá hiện tại :                           1107.00

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1100 với mục tiêu 1114 – 1119 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1100 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1092 - 1185 USD/oz.

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon