Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1092 – 1100 – 1108

Các mức kháng cự :                1119 – 1127 -  1133

Giá hiện tại :                           1112.00

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1108 với mục tiêu 1119 – 1127 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1108 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1100 - 1092 USD/oz.                                                

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon