Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1108 – 1112 – 1119

Các mức kháng cự :                1134 – 1138 -  1141

Giá hiện tại :                           1128.00

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1119 với mục tiêu 1134 – 1138 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1119 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1112 - 1108 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon