Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1119 – 1123 – 1127

Các mức kháng cự :                1141 – 1145 -  1157

Giá hiện tại :                           1137.00

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1127 với mục tiêu 1141 – 1145 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1127 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1123 - 1119 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon