Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1123 – 1132 – 1139

Các mức kháng cự :                1153 – 1162 -  1168

Giá hiện tại :                           1146.40

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1139 với mục tiêu 1153 – 1162 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1139 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1132 - 1123 USD/oz.

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

 

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon