Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                      1139 – 1143 – 1149

Các mức kháng cự :                1162 – 1168 -  1174

Giá hiện tại :                           1153.00

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1149 với mục tiêu 1162 – 1168 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1149 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1143 - 1139 USD/oz.

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon