Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                      1143 – 1149 – 1157

Các mức kháng cự :                1174 – 1184 -  1195

Giá hiện tại :                           1165.00

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1157 với mục tiêu 1174 – 1184 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1157 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1149 - 1143 USD/oz.

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon